naše generalije
Adresa
Proleterska 11
24430 Ada, Srbija
Tel. / Fax
+381-24/851-054
Email
zupcanik@eunet.rs
 
kormany tamogatas

2018 év elején gépparkunk egy új CNC marógéppel bővült amelynek finanszírozásához a Bethlen Gábor alap CSV-KP-1-2017/2-000370 számú pályázatán résztámogatást nyertünk.

O NAMA  

Istorija preduzeća:

  Firma „ZUPČANIK“ je osnovana 1983.godine. Osnivač je Gordoš Karolj st. bivši radnik fabrike alatnih mašina „Potisje“ Ada, koji je već tada bio priznat stručnjak u oblasti tehnologije izrade zupčanika, sa 20 godine radnog iskustva. U godini osnivanja nabavio je prvu mašinu za ozubljenje iz sopstvenih sredstava.

  U ovoj regiji ova firma je bila prva samostalna metaloprerađivačka radionica za izradu zupčanika. U početku delatnost firme je bila svedena na obavljanje kooperacionih usluga, velikim državnim fabrikama kao što su Zastava, Zmaj, 14.oktobar, Goša...

  Zahvaljujući odgovarajućoj poslovnoj politici, vrednom, preciznom radu u radionici, firma se razvijala bez problema.

  Osamdesetih godina pojavili su se i novi suvlasnici  firme, naime još dva suvlasnika sa ukupno 20% udela vlasništva. Sa podrškom Gordoš Karolja st. osnovana su i druga samostalna preduzeća u Adi, sa ciljem stvaranja kooperacione mreže za izradu kompletnih mašinskih delova. U teškim privrednim uslovima  devedesetih godina došlo je do raspada pomenutog kooperacionog sistema, suvlasnici su napustili firmu i od tada 100% udeo  firme ponovo je u vlasništvu porodice Gordoš.

  Firma se ipak dalje razvija i krajem devedestih godina već je opremljena sa 40 različitih alatnih mašina, koje su nabavljene isključivo iz sopstvenih sredstava.

  • U 2000. godini nabaljen je prvi CNC strug.
  • U 2003. godini Gordoš Karolj st. je penzionisan, a porodična radnja je poveren sinovima Gordoš Karolju i Gordoš Šandoru.
  • U 2004. godini izgrađena je nova radionica,izrađen je prvi globoidni pužasti par za izvoz u Detroit (SAD).
  • U 2005. godini nabavljena je jedna brusilica za zupčanike novijeg tipa kao i uređaj za merenje i kontrolu zupčanika tipa Mahr.
  • U 2006. godini stvaranje i opremanje sopstvene radionice za termičku obradu.
  • U 2007. godini izgrađena je radionica za glodanje i nabavljen je strug Ø 1000 mm i dužine 3500 mm.
  • U 2008. godini nabavljene su sledeće potpuno nove mašine: jedna CNC glodalica, jedan CNC strug.
  • U 2009. i 2010. godini radionica je proširena novim mašinama.
  • U 2011. godini izgrađena je jedna nova radionica i mašinski park je proširen sa mašinom za ozubljenje tipa MAAG  kojim možemo izraditi zupčanike prečnika do 3000 mm.
  • Naše današnje mogućnosti sa kojima želimo ispunjavati zahteve naših kupaca, nalaze se u sledećim okvirima: broj alatnih mašina u radionicama je 80, a broj zaposlenih radnika je blizu 20.